Verejné obstarávania

Verejné obstarávania

Verejné obstarávanie

Potrebujete spracovať verejné obstarávanie ale neviete ako na to?

Poskytujeme komplexné služby pre verejné obstarávanie. S nami to určite zvládnete.

V tejto oblasti  máme niekoľkoročné skúsenosti čo sa odráža aj na množstve spokojných klientov. Pozri referencie tu. 

Zabezpečujeme komplexné služby v rámci verejného obstarávania pre podnikateľov v rôznych odvetviach. Či už ide o energetika, stavebníctvo, kultúru, vzdelávanie, obecnú a mestskú infraštruktúru, služby a mnohé iné. 

V rámci verejného obstarávania dohliadame na celý proces od vzniku až po podpis zmluvy a jeho kontrolu príslušným riadiacim orgánom.

Služby pre verejné obstarávanie

Čo všetko pre Vás urobíme.

 • Príprava a vykonanie prieskumu trhu
 • Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
 • Výber vhodného postupu pre verejné obstarávanie
 • Pomoc pri správnej špecifikácii predmetu verejného obstarávania
 • Stanovenie podmienok účasti
 • Výber kritérií hodnotenia
 • Príprava súťažných podkladov
 • Evidencia uchádzačov, záujemcov
 • Administrácia odosielania súťažných podkladov
 • Vysvetľovanie súťažných podkladov
 • Odpovede na žiadosti o nápravu
 • Spracovanie jednotlivých zápisníc zo zasadnutí komisií
 • Administrovanie celého procesu cez portál UVO (Úradu pre verejné obstarávanie) a Publikačný úrad Európskej únie
 • Podpora a koordinácia celého procesu až po podpis zmluvy s víťazným uchádzačom
 • Spracovanie a koordinovanie obstarania bežne dostupných tovarov, služieb, stavebných prác cez Elektronický kontraktačný systém.
 • Spracovanie zákaziek podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou, štvrťročné zverejňovanie správ o zákazkách podľa § 117 ods. 2 do Vášho profilu na www.uvo.gov.sk.
 • Spracovanie cenovej ponuky a dokumentácie, ktorú uchádzač musí predkladať v súlade s vyhlásenou výzvou, súťažnými podkladmi.
 • Zápis do zoznamu podnikateľov a spracovaním žiadosti
 • Poradenstvo pri spracovávaní podkladov

Potrebujete sa poradiť?

Zavolajte nám. Radi Vám poradíme ako postupovať pri VO.

Súťažné podklady

Vyzva na predkladanie ponuk na predmet zakazky: "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy a výrobnej haly PE Plast Vikartovce"

Stiahnuť z webstránky.

Externý projektový manažment“ pre projekt s názvom: Zateplenie budovy materskej školy v obci Jakubovany

Stiahnuť z webstránky.

Externý projektový manažment“ pre projekt s názvom: Zateplenie budovy obecného úradu s kultúrnym domom

Stiahnuť z webstránky.

Externý projektový manažment“ pre projekt s názvom: Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy obce Liptovský Peter

Stiahnuť z webstránky.

Externý projektový manažment“ pre projekt s názvom: Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy (Obecného úradu a kultúrneho domu) Závažná Poruba

Stiahnuť z webstránky.

Vybavenie komunitného centra v obci Markušovce

Stiahnuť z webstránky.

Vyzva na predkladanie ponuk na predmet zakazky: "Stavebné úpravy výrobnej haly"

Stiahnuť z webstránky.

Výzva na predloženie ponuky AREDO. “Marketing” pre projekt „Webový a mobilný informačný softvér - objednávkového a výrobného procesu“.

Stiahnuť z webstránky.

Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Markušovce

Marketing” pre projekt „Webový a mobilný informačný softvér - objednávkového a výrobného procesu

Detské ihrisko v obci Slatvina

Rekonštrukcia chodníkov v obci Slatvina

Revitalizácia verejného priestranstva obce Vojkovce

Vyzva na predkladanie ponuk na predmet zakazky: "Ochranné a pracovné pomôcky pre SIPSTAV s.r.o."

Vyzva na predkladanie ponuk na predmet zakazky: "Spevnená plocha a oplotenie areálu SIPSTAV s.r.o."

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rigolov - Záhradná ulica, Stará Lesná”

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Revitalizácia verejného priestranstva obce Vojkovce”

Vyzva na predkladanie ponuk na predmet zakazky: "Inovácie výrobného procesu - Kluknavská mliekáreň"

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: "Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly"

Vybavenie pre projekt Bývanie s úctou k tradíciám a predkom

Comitium, spol. s r.o. Projekt: Vysokošpecializované technológie pre umelecké spracovanie skla Predmet zákazky: CNC obrábacie centrum

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: "Nákup pohrebného vozidla"

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Obnova lesných spoločenstiev – Urbariát – pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré“

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: "Obnova lesných spoločenstiev - Urbárske pozemkové spoločenstvo Kravany"

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: "Obnova lesných spoločenstiev - Pozemkové spoločenstvo lesných a pasienkových pozemkov Ochtiná"

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: "Obnova lesných spoločenstiev - PRO-FOREST Rožňava s.r.o."

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: "Podpora inteligentných inovácií vo výrobe - Paciga s.r.o."

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: "Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Šumiac"

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: "Tlačiareň textilu a príslušenstvo"

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: "Automatizovaná pekárenská technológia"- Zrušená

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Automatizovaná pekárenská technológia“ - Pekáreň Gulyásová

Výzva na predkladanie ponúk: „Vodozádržné opatrenia – Nová Ľubovňa“

Výzva na predkladanie ponúk: „Univerzálna solárna stanica na elektrobicykle“

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: "Inteligentné inovácie v spoločnosti MEDAS, s.r.o."

ZRUŠENÁ ZÁKAZKA: Výzva na predkladanie ponúk na predmet zakazky: "Nákup plnoautomatickej výrobnej technológie" - oprava

Modernizácia mosta č. 1 cez miestny potok v obci Hrišovce

Zverejnenie zmlúv Unistroj

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zakazky: „Nákup plnoautomatickej výrobnej technológie_2“

Inteligentné inovácie v spoločnosti MEDAS, s.r.o._2

verejne-obstaravania
Verejné obstaravania
Verejne obstaravania
Verejné obstaravania
Provider Name
Ing. Lucia Balogova,Prešov,Prešovský kraj-080 01,
Telephone No.+421911115506
Financie
Verejné obstaravania
„Zabezpečujeme komplexné služby v rámci verejného obstarávania pre obce a podnikateľov v rôznych odvetviach.
Spracovanie úplnej dokumentácie pre proces verejného obstarávania na predmet zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní.