Verejné obstarávania

Referencie

Spracované verejné obstarávania

Modernizácia procesu výroby a priemyselného parku v spoločnosti UNISTROJ FG, s.r.o.

Nákup nových technológií v spoločnosti KOVOPOINT s.r.o.

Novostavba materskej školy v obci Markušovce

Vybavenie do novostavby materskej školy v obci Markušovce

Sprevádzkovanie konceptu špeciálnych cvičebných strojov v spoločnosti Pohybové Centrum s.r.o.

Píla Hrabušice – Zníženie enegretickej náročnosti

Chmiňany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Chmiňany – IBV Záhumnie, rozšírenie kanalizačnej siete

Zateplenie objektu spoločnej budovy Obecného úradu

Brestov – Rekonštrukcia chodníkov

Brestov – Rekonštrukcia vodovodu

Brestov – Rekonštrukcia a zateplenie budov

Dvojhriadeľová hranolovacia píla

Obec Stará Lesná – Multifunkčné ihrisko

Stolárstvo u Kunaja, Technológie výrobného procesu

Inovácia vyrobnych procesov v spoločnosti Applied Meters, a.s.

Zavádzanie inovatívnych technológií v spoločnosti LUKAMASIV s.r.o.

Vodovod k IBV na PD – Chrasť nad Hornádom – úprava

Schody ku kostolu a chodníky

Nákup vybavenia pre INDOOR a OUTDOOR posilovňu G KLUB, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Markušovce

WINFA, s.r.o -Nákup laserového rezacieho stroja

Nákup nových technológií výroby vo firme Torty Adriana s.r.o.

Revitalizácia centra – obec Odorín

Rozšírenie siete regerenčných staníc pre SmartNet